Sběr HBSC 2018

V měsících březnu až červnu 2018 se v České republice uskuteční mezinárodní výzkumný projekt Světové zdravotnické organizace Mládež a zdraví (The Health Behaviour in School-aged Children).

Sběr dat proběhne na 225 náhodně vybraných základních a středních školách napříč Českou republikou. Jedná se o dlouhodobý projekt, který je podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvem zdravotnictví ČR a UNICEF ČR.

 

msmt

unicef

 

Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Mezinárodní zpráva
o zdraví a životním stylu dětí
a školáků v roce 2014 na základě výzkumu studie
Health Behaviour in School-Aged Children
realizované v roce 2014
za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu.STÁHNOUT PUBLIKACI

 

Kompletní mezinárodní zpráva HBSC za 42 zemí světa ke stažení zde

 

 

HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání.

 

Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví, mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví.

 


Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech.

 

Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků.

 

 

Národní zpráva HBSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.hbsc.org

    No category