Univerzita Palackého představila alarmující výsledky největší studie o životním stylu mladé generace

České děti mají nedostatek pohybu, volný čas tráví u počítače a vynechávají snídaně a večeře s rodinou. Nadprůměrné jsou také v pití alkoholu, užívání tabákových výrobků a kouření marihuany. Takové jsou hlavní závěry největší evropské výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), která mapuje životní styl mladé generace. Do studie je zapojeno 220 tisíc školáků ze 42 zemí světa. Výzkum pod záštitou Světové zdravotnické organizace v České republice zajišťuje Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

 

STÁHNĚTE SI KOMPLETNÍ TISKOVOU ZPRÁVU

 

Kompletní mezinárodní zpráva HBSC za 42 zemí světa ke stažení zde

Mezinárodní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků

Mezinárodní zpráva
o zdraví a životním stylu dětí
a školáků v roce 2014 na základě výzkumu studie
Health Behaviour in School-Aged Children
realizované v roce 2014
za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a Ukrajinu.STÁHNOUT PUBLIKACI


HBSC studie (The Health Behavior in School-aged Children) je mezinárodní výzkumná studie kolaborativního charakteru životního způsobu u dětí. Studie vychází ze stanoviska WHO, že chování a životní styl v dospělosti jsou výsledkem vývoje v dětství a dospívání.


Sledování výskytu behaviorálních komponent ovlivňujících zdraví u mladých lidí je důležité z hlediska veřejného zdraví, mladí lidé se specifickými rizikovými faktory by měli být dle WHO (2002) cílovou skupinou preventivních snah v oblasti podpory zdraví.Doporučující dopis MŠMT Doporučující dopis MZČR Doporučující dopis WHO ČR

Doporučující dopis
MŠMT

Doporučující dopis
MZČR
Doporučující dopis
WHO ČR


Česká republika se spolu s dalšími 24 převážně evropskými státy studie poprvé účastnila v roce 1995, přičemž se výzkum opakuje vždy ve čtyřletých intervalech.

 

Výzkumný soubor tvoří reprezentativní vzorek 11, 13 a 15letých školáků.

 

 

Národní zpráva HBSC

 

 

 

 

HBSC Česká republika

 

 

 

Nový klip prezentující výsledky mezinárodní výzkumné studie HBSC

 

 

 

 

 

 

 

 www.hbsc.org