Národní tým HBSC

 

Český národní HBSC tým se skládá z 10 pracovníků, kteří jsou rovněž zástupci v mezinárodním řešitelském týmu HBSC, a dalších 5 členů podílejících se na přípravě výzkumného protokolu studie, její realizaci v terénu, zpracování získaných údajů či získávání finančních prostředků na realizaci. Tým dále zajišťuje marketing a PR a publicitu výsledků studie. HBSC národní tým je složen jak z vědeckých a akademických pracovníků, tak z odborníků z praxe a byl vytvořen s maximálním důrazem na komplexní a dlouhodobě udržitelné zajištění studie v ČR. Věříme, že právě komplexnost a multioborovost členů projektového týmu povede ke dalšímu rozvoji HBSC studie v naší zemi.

 

 

Hlavní řešitel

 

Mgr. Michal Kalman, Ph.D.
Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: michal.kalman@upol.cz

 

 

Zástupce hlavního řešitele

 

Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D.
Katedra rekreologie, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail:zdenek.hamrik@upol.cz


 

Řešitelský tým

 

doc. Mgr. Erik Sigmund, Ph.D.
Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: erik.sigmund@upol.cz

 

doc. Mgr. Dagmar Sigmundová, Ph.D.

Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: dagmar.sigmundova@upol.cz

 

Mgr. Jan Pavelka, Ph.D.
Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: jan.pavelka@upol.cz

 

PhDr. Ladislav Csémy
Centrum epidemiologického a klinického výzkumu závislostí, Národní ústav duševního zdraví, Praha
e-mail: ladislav.csemy@nudz.cz

 

Mgr. Ferdinand Salonna, Ph.D.

Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: ferdinand.salonna@upol.cz

 

doc. Mgr. Jana Vašíčková, Ph.D.

Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: jana.vasickova@upol.cz

 

Mgr. Zuzana Půžová
Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: zuzana.puzova@upol.cz

 

Mgr. Petr Baďura

Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: petr.badura@upol.cz

 

Mgr. Jana Vokáčová

Institut aktivního životního stylu, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: jana.vokacova@upol.cz

 

Mgr. Tomáš Hollein

Katedra rekreologie, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: tomas.hollein@upol.cz

 

Ing. Vladimír Hobza

Katedra rekreologie, FTK Univerzita Palackého v Olomouci
e-mail: v.hobza@upol.cz

 

prof. Ing. Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Praha
e-mail: peter.tavel@upol.cz

 

MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D.

Ministerstvo zdravotnictví ČR
vrchní ředitelka pro ochranu veřejného zdraví a řízení hygienické služby
e-mail: jarmila.razova@mzcr.cz

    No category