Samostatné publikace HBSC Czech Republic

 

Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků

 

Národní zpráva HBSCByla vydána Národní zpráva o zdraví a životním stylu českých školáků, která je výstupem mezinárodního výzkumu uskutečněného v roce 2010 v rámci mezinárodního projektu "Health Behaviour in School-aged Children: WHO Collaborative Cross-National study (HBSC).

 

Publikace je ke stažení na těchto stránkách zde.

 

 

International Report 2009/2010

 

Národní zpráva HBSCSocial determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) study: international report from the 2009/2010 survey

 

Publikace je ke stažení na těchto stránkách zde.

 

 

Mezinárodní zpráva HBSC

 

Mezinárodní zpráva HBSCInequalities in young people’s health. HBSC international report from the 2005/2006 survey

 

Publikace je ke stažení na těchto stránkách zde.

 

 

 

HBSC Planned Scientific Publication Form

Formulář najdete ke stažení zde.

 

HBSC International Protocol Form

Formulář najdete ke stažení zde.

 

 

Vydané články HBSC Czech Republic

 

Kalman, M., Inchley, J., Sigmundová, D., Iannotti, R.J., Tynjälä, J., Hamrik, Z., Haugh, E., & Bucksch, J.  (2015). Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity from 2002 to 2010: A cross-national perspective. European Journal of Public Health, 25(suppl 2), 37-40. doi: 10.1093/eurpub/ckv024

 

Sigmund, E., Sigmundová, D., Badura, P., Kalman, M., Hamrik, Z., & Pavelka, J. (2015). Temporal trends in overweight and obesity, physical activity and screen time among Czech adolescents from 2002 to 2014: A national health behaviour in school-aged children study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(9), 11848-11868.

 

Hamřík, Z., Bobáková, D., Kalman, M., Veselská, Z. D., Klein, D., & Gecková, A. M. (2015). Physical activity and screen-based activity in healthy development of school-aged children. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S50-S56.

 

Kopčáková, J., Dankulincova Veselska, Z., Madarasová Gecková, A., Kalman, M., Dijk, J., Reijneveld, S. (2015). Do Motives to Undertake Physical Activity Relate to Physical Activity in Adolescent Boys and Girls?, International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(7), 7656-7666. 

 

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamřík, Z., Kalman, M., Pavelka, J., Frömel, K. (2015). Sedentary behaviour and physical activity of randomised sample of czech adults aged 20–64 years: IPAQ and GPAQ studies between 2002 and 2011, Central European Journal of Public Health, 23(Suppl.), "S91"-"S96". 

 

Brindova, D., Veselska, Z. D., Klein, D., Hamrik, Z., Sigmundova, D., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., & Geckova, A. M. (2015). Is the association between screen-based behaviour and health complaints among adolescents moderated by physical activity? International Journal of Public Health, 60(2), 139-145. doi: 10.1007/s00038-014-0627-x

 

Voráčová, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., & Kalman, M. (2015). Changes in Eating Behaviours among Czech Children and Adolescents from 2002 to 2014 (HBSC Study). International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(12), 15888-15899.

 

Kopcakova, J., Veselska, Z. D., Geckova, A. M., Kalman, M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2015). Do motives to undertake physical activity relate to physical activity in adolescent boys and girls? International Journal of Environmental Research and Public Health, 12(7), 7656-7666.

 

Bosakova, L., Kolarcik, P., Bobakova, D., Sulcova, M., Van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., & Geckova, A. M. (2015). Test–retest reliability of the scale of participation in organized activities among adolescents in the Czech Republic and Slovakia. International Journal of Public Health, 1-8.

 

Badura, P., Geckova, A. M., Sigmundova, D., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2015). When children play, they feel better: organized activity participation and health in adolescents. BMC Public Health, 15(1), 1.

 

Bobakova D, Hamrik Z, Badura P, Sigmundova D, Nalecz H, Kalman M. (2015). Test-retest reliability of selected physical activity and sedentary behaviour HBSC items in Czech Republic, Slovakia and Poland. International Journal of Public Health. (IF=1,966)

 

Melkevik, O., Haug, E., Rasmussen, M., Fismen, A. S., Wold, B., Borraccino, A., Sigmund, E., Balazsi, R., Bucksch, J., & Inchley, J. (2015). Are associations between electronic media use and BMI different across levels of physical activity? BMC Public Health, 15(1), 497.

 

Kalman, M., Gecková, A., M., Hamřík, Z., Kopčáková, J., Iannotti, R. J., & Veselská, Z., D., (2015). Motives for Physical Activity among Adolescents in the Czech and Slovak Republic. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S78-S82.

 

Kalman, M., Hamrik, Z., Sigmund, E., Sigmundová, D., & Salonna, F. (2015). Physical activity of Czech adolescents: Findings from the HBSC 2010 study. Acta Gymnica, 45(1), 3-11.

 

Husárová, D., Veselská, D., Z., Sigmundová, D., & Gecková, A. M. (2015). Age and gender differences in prevalence of screen based behaviour, physical activity and health complaints among Slovak school-aged children. Central European Journal of Public Health, 23 (Supplement), S30-S36.

 

Voráčová, J., Sigmund, E., & Sigmundová, D. (2015). Trendy ve výživě českých dětí školního věku v letech 2002-2014: HBSC studie. Tělesná kultura, 38(2), 83-103.

 

Sigmund, E., Sigmundová, D., Baďura, P., Voráčová, J. (2015). Vztah mezi pohybovou aktivitou a sedavým chováním rodičů a jejich 9–12letých dětí, Tělesná kultura, 38(1), 68-91.

 

Sigmundová, D., Sigmund, E. (2015). Trendy v pohybovém chování českých dětí a adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého. 

 

Hodacova, L., Cermakova, E., Smejkalova, J., Hlavackova, E., & Kalman, M. (2015). The relation of family and life satisfaction of Czech children. Ceskoslovenska psychologie, 59(4), 315-326.

 

Hodačová, L., Čermáková, E., Šmejkalová, J., Hlaváčková, E., & Kalman, M. (2015). Prevalence kouŕení v populaci českých dĕtí. General Practitioner/Prakticky Lekar, 95(4), 148-153.

 

Jirásek, I., Jirásková, M. (2015). Systemic constellation as a trans-rational image of the unconscious: non-religious spirituality, or implicit religion?, Implicit Religion, 18(1), 63-75.

 

Brindova, D., Pavelka, J., Ševčikova, A., Žežula, I., van Dijk, J. P., Reijneveld, S. A., & Geckova, A. M. (2014). How parents can affect excessive spending of time on screen-based activities. BMC Public Health, 14(1), 1261.

 

Gobina, I., Villberg, J., Villerusa, A., Välimaa, R., Tynjälä, J., Ottova-Jordan, V., Ravens-Sieberer, U., Levin, K., Cavallo, F., Borraccino, A., Sigmund, E., Andersen, A., & Holstein, B. E. (2014). Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds: Results from the international study. European Journal of Pain, n/a-n/a. doi: 10.1002/ejp.524

 

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., & Kalman, M. (2014). Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. The European Journal of Public Health, 24(2), 210-215. doi: 10.1093/eurpub/ckt085

 

Kopcakova, J., Veselska, Z. D., Geckova, A. M., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2014). Is Being a Boy and Feeling Fat a Barrier for Physical Activity? The Association between Body Image, Gender and Physical Activity among Adolescents.International Journal of Environmental Research and Public Health, 11(11), 11167-11176.

 

Mazur, J., Kowalewska, A., Baska, T., Sigmund, E., Nalecz, H., Nemeth, A., & Zawadzka, D. (2014). Patterns of Physical Activity and Multiple Risk Behaviour in Adolescents from Visegrad Countries. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarzadzanie, 12(1), 56.

 

Salonna, F., Van Dijk, J. P., Geckova, A. M., Bacikova-Sleskova, M., Groothoff, J. W., & Reijneveld, S. A. (2014). Changes in socio-economic differences in adolescent self-reported health between 15 and 19 years of age: a longitudinal study. Public Health, 128(4), 380-383.

 

Bucksch, J., Inchley, J., Hamrik, Z., Finne, E., & Kolip, P. (2014). Trends in television time, non-gaming PC use and moderate-to-vigorous physical activity among German adolescents 2002-2010. BMC Public Health, 14(1), 351. doi: 10.1186/1471-2458-14-351

 

Bucksch, J., Inchley, J., Hamrik, Z., Finne, E., & Kolip, P. (2014). Trends in television time, non-gaming PC use and moderate-to-vigorous physical activity among German adolescents 2002-2010. BMC Public Health, 14(1), 351. doi: 10.1186/1471-2458-14-351

 

Gobina, I., Villberg, J., Villerusa, A., Välimaa, R., Tynjälä, J., Ottova-Jordan, V., Ravens-Sieberer, U., Levin, K., Cavallo, F., Borraccino, A., Sigmund, E., Andersen, A., & Holstein, B. E. (2014). Self-reported recurrent pain and medicine use behaviours among 15-year olds: Results from the international study. European Journal of Pain, n/a-n/a. doi: 10.1002/ejp.524

 

Sarková, M., Bacikova-Sleskova, M., Madarasová Gecková, A., Katreniakova, Z., van den Heuvel, W., van Dijk, JP. (2014). Adolescents’ psychological well-being and self-esteem in the context of relationships at school. Educational Research, 56(4), 367-378.

 

Pavelka, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2014). Analýza podmínek pro pohybovou aktivitu na školách v České republice. Tělesná kultura, 37, 9-22.

 

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., Kalman, M., & Frömel, K. (2014). Trendy ve vývoji pohybového chování obyvatel České republiky. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, 23(3), 105-108.

 

Sigmundová, D., Sigmund, E., Hamrik, Z., & Kalman, M. (2014). Trends of overweight and obesity, physical activity and sedentary behaviour in Czech schoolchildren: HBSC study. The European Journal of Public Health, 24(2), 210-215. doi: 10.1093/eurpub/ckt085 (IF=2,7)

 

Hamřík, Z., Kalman, M., Sigmundová, D., Pavelka, J., & Salonna, F. (2014). Screen-based behaviour in Czech adolescents is more prevalent at weekends. Acta Gymnica, 44(4), 203-209.

 

Kalman, M., Inchley, J., Sigmundová, D., Iannotti, R.J., Tynjälä, J., Hamrik, Z., et al. (in press). Secular trends in moderate-to-vigorous physical activity from 2002 to 2010: A cross-national perspective. European Journal of Public Health.

  

Pavelka, J., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2014). Analýza podmínek pro pohybovou aktivitu na školách v České republice. Tělesná kultura, 37, 9-22.

 

Pickett, W., Molcho, M., Elgar, F. J., Brooks, F., de Looze, M., Rathmann, K., ter Bogt, T. F. M., Nic Gabhainn, S., Sigmundová, D., Gaspar de Matos, M., Craig, W., Walsh, S. D., Harel-Fisch, Y., & Currie, C. (2013). Trends and Socioeconomic Correlates of Adolescent Physical Fighting in 30 Countries. Pediatrics, 131(1), e18-e26. (IF=5,0)

 

Tavel, P., Sigmund, E., Sigmundová, D., Kalman, M., Půžová, Z., & HBSC český národní tým. (2013). Sociální determinanty zdraví školáků v České republice. Paidagogos, 2013(1), 45-56.

 

Pavelka, J., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2012). Active transport among Czech school-aged children. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 42(3), 17-26.

 

Hamřík, Z., Kalman, M., Bobáková, D., & Sigmund, E. (2012). Sedavý životní styl a pasivní trávení volného času českých školáků. Tělesná kultura, 35(1), 28-39.

 

Kalman, M., Sigmund, E., Sigmundová, D., Hamřík, Z., Beneš, L., Benešová, D., & Csémy, L. (2011). Národní zpráva o zdraví a životním stylu dětí a školáků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

    No category