Zveme vás na tiskovou konferenci HBSC, 15. března 2016

 

Konference je pořádána při příležitosti vydání mezinárodní zprávy největší evropské výzkumné studie zaměřené na životní styl mladé generace HBSC – Health Behaviour in School-aged Children Study zahrnující 43 zemí světa se vzorkem 210 000 dětí.

 

Termín a místo konání:

 

15. 3. 2016 v 10:00 hod.

Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci; tř. Míru 117, Olomouc

budova děkanátu NA, zasedací místnost NA 309.

 

STÁHNĚTE SI POZVÁNKU

 

Rámcový program konference

 

Úvodní slovo - MUDr. Vladimír Valenta, PhD., Hlavní hygienik ČR a náměstek ministra pro ochranu a podporu veřejného zdraví, Ministerstvo zdravotnictví ČR; MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., zástupkyně Hlavního hygienika ČR a ředitelka Odboru ochrany veřejného zdraví MZČR

 

HBSC studie a její význam pro WHO – MUDr. Alena Šteflová, Ph.D., Ředitelka Kanceláře světové zdravotní organizace v České republice

 

Představení výsledků a klíčových zjištění studie za ČR – Mgr. Michal Kalman, Ph.D., Hlavní řešitel studie v ČR

 

Využití HBSC dat v oblasti tvorby veřejné politiky – Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., Zástupce hlavního řešitele HBSC studie v ČR, vedoucí Katedry rekreologie FTK UP v Olomouci

 

Na tiskové konferenci je zajištěno občerstvení; předpokládaný konec tiskové konference je 10:30 hod.; všichni výše uvedení odborníci budou médiím k dispozici také po skončení TK.

 

Kontakt: Mgr. Zdeněk Hamřík, Ph.D., zdenek.hamrik@hbsc.org, 604 156 687